rādiuss:


   lai izrēķinātu kupola platību, apkārtmēru, laukumu un tilpumu, ieraksti kupola vēlamo rādiusu rādiusa ailē (komata vietā lietojot punktu)


rādiuss:  kupola platība:  kupola laukums: 
kupola apkārtmērs:  kupola tilpums: 

2v ģeodēziskā kupola piecstūra un trīsstūra izklājums - plēves formai priekš siltumnīcas