pārpublicēts – capitis deminutio – viela pārdomām..

Saskaņā ar romiešu tiesībām, ir trīs Capitis Deminutio sabiedriskie stāvokļi – minima, media, maxima (attiecīgi minimāls, vidējs, maksimāls)

Capitis minima = minimāla tiesību ierobežošana (Jānis Bērziņš)
Capitis media = daļēja tiesību ierobežošana (Jānis BĒRZIŅŠ)
Capitis maxima = pilnīga tiesību zaudēšana (JĀNIS BĒRZIŅŠ)

Viss sākas ar jūsu piedzimšanas brīdi, kad jūsu vecāki aizpilda jūsu DZIMŠANAS APLIECĪBU. Vecāki bērnam izvēlas vārdu. Valsts vai pašvaldība šo vārdu reģistrē ar lieliem burtiem. Ja valsts vai pašvaldība ir parādā, vārds un uzvārds tiek drukāts pilnībā lieliem burtiem, ja valsts vai pašvaldība nav parādā, lieliem burtiem tiek rakstīts tikai uzvārds.

Piedzimušu kā brīvu cilvēku, vecāki bērnu ir pārdevuši verdzībā, pašiem par to nezinot, apmaiņā pret bērnu pabalstu, bezmaksas veselības aprūpi, pamatskolu un tamlīdzīgām priekšrocībām.

Ņemot vērā to, ka visa nauda ir aizdota uz procentiem, visas pašvaldības un valsts kopumā vienmēr ir parādā, un jūsu vārds vienmēr būs lieliem burtiem.

Brīvdzimušam bērnam, sasniedzot pilngadību, kas parasti ir 18 gadu vecums, bet dažās valstīs – 14, ir tiesības atteikties no šīm saistībām.

Valdība liek “brīvprātīgi” aizpildīt sociālās drošības / sociālās apdrošināšanas veidlapas darba ņēmēja nodokļu grāmatiņas saņemšanai. Jums tas ir nepieciešama, lai būtu pieejams bezdarbnieka pabalsts vai studiju aizdevums. Jūs kļūstat par valdības, kura ir tās aizdevēju vergs, darbinieku (nacionālais parāds).

Visas dzimšanas apliecības tiek rakstītas uz VALSTS KASES papīra, kas pieder augstākai vadībai (KRONIM). Piemēram, ASV korporācija ir reģistrēta Anglijas Londonas iekšējās pilsētas Romā – Vatikāna anklāvā.

Jūs piedzimāt kā brīvs cilvēks, bet esat vergs pēc izvēles. Jūs atteicāties no jūsu pirmtiesībām par labu šķīvim ar samazgām. Jūs brīvprātīgi esat aizpildījuši visas nepieciešamās veidlapas. Parakstot jebkuru dokumentu, kurā jūsu vārds un uzvārds drukāti lieliem burtiem, jūs piekrītat pārstāvēt neesošu personu (JĀNIS BĒRZIŅŠ). Vienīgais jums piederošais dokuments, kas apliecina jūs ar visām jūsu Dieva dotām tiesībām uz dzīvi, brīvību un laimes meklējumiem, turklāt ar visām jūsu konstitucionālajām tiesībām, ir jūsu dzimšanas apliecība. Bet tikai tāpēc ka tad, kad jūs bijāt vienu dienu vecs, jūs nevarējāt parakstīties par savām tiesībām pats.

Pārbaudiet jebkuru autovadītāja apliecību, sociālas apdrošināšanas kartiņu, kredītkarti, kontu, jebko, ko jūs varat iedomāties, kas tieši saistīts ar valsi, vārds vienmēr būs ar LIELIEM BURTIEM. Tāpat jums ik pa laikam ir bijis jāparaksta šie dokumenti, lai apliecinātu, ka jūs esat gatavs pārstāvēt šo iedomāto personu.

4 thoughts on “pārpublicēts – capitis deminutio – viela pārdomām..”

 1. Lai īstenotu iedzīvotāju verdzību un tos kontroli atbilstoši savām kaprīzēm, valdībai nācās izgudrot sistēmu, kas nepārkāpj Cilvēka pamattiesības, tomēr ļautu valdībai piesavināties visu, ko ražo vai iegūst tās pilsoņi.

  Paņēmieniem, ko valdība izveidoja bija balstīts uz mākslīgas personas izveidošanu (turpmākā tekstā KORPORĀCIJA, lai izceltu) katram cilvēkam Latvijā. Kā KORPORĀCIJAS radītājs, valdība var pieprasīt no KORPORĀCIJAS ko vien vēlas. Kā juridiskai personai, KORPORĀCIJAI nav jūtu, un to nevar sāpināt. To var pakļaut verdzībai un pilnīgai kundzībai, un KORPORĀCIJAI ir jāpakļaujas tās radītājam/autoram.

  Tātad, katram cilvēkam Jānim Ozolam Latvijas valdība izveidoja JĀŅA OZOLA KORPORĀCIJU (pārbaudi pasi un tiesības – visi burti vārā būs lielie burti). Lielie burti tiek izmantoti, lai pārstāvētu sabiedrības un uzņēmumus. Mazie burti tiek izmantoti, lai pārstāvētu fiziskas (dabīgas) personas.

  Tieši tāpat, kā KORPORĀCIJAI (uzņēmumam) ir nepieciešams uzņēmuma numurs, lai veiktu uzņēmējdarbību, valdība piešķir unikālu uzņēmējdarbības numuru katram JĀNIM OZOLAM, ko tā rada. Šāds biznesa numurs saucas PK (pakalpiņa kods jeb personas kods). Autors (radītājs – valdība) pēc tam var izsekot visām verga darbībām un uzstāt uz īpašumtiesībām attiecībā uz visiem īpašumiem un verga ienākumiem.

  Beidzot valdībai ir jāieceļ KORPORĀCIJAS amatpersona ikdienas darbībām. Šāds situācija pieprasa līgumu, jo amatpersonu sauks pie atbildības par KORPORĀCIJAS darbībām. Tātad, valdība iemāna Jāni Ozolu kļūt par pārstāvi KORPORĀCIJAI JĀNIS OZOLS, ja viņš paraksta šādus līgumus:
  – vadītāja apliecību
  – bankas konta atvēršanu
  – identifikācijas karti
  – pasi uc

  Diemžēl Jānis Ozols nezina, ka viņš ir JĀŅA OZOLA KORPORĀCIJAS pārstāvis un tāpēc ievēro noteikumus, kas piemēroti JĀNIM OZOLAM. Tādējādi rodas apjukums, jo Jānis Ozols uzskata, ka ir JĀNIS OZOLS, un tādēļ ir jāseko savām tiesībām un pienākumiem pēc pieprasījuma, kuras izsniedz valdība un tās amatpersonas.

 2. Būtu labi izvērst plašāku diskusiju, iesaistot nopietnākus juristus, kuri varētu vai nu apstiprināt minēto, vai arī to apgāzt.

 3. Esmu runājis ar nopietniem juristiem.
  Viņi man pateica, ka tas ir interesants domu gājiens, un, ka sistēma tik un tā mēģinās visu laiku piešķirt identifikācijas numuru kaut kādu. Protams, nevienam uz šo “numuriņu” nav jāatsaucas

Comments are closed.