Tag Archives: ķīmsikās astes

video: kā tiek izsmidzinātas lidmašīnu “ķīmiskās astes”

kā video materiālā redzams, arī pasažieru lidmašīnas tiek izmantotas ķimisko astu smidzināšanai.

pagājušajā gadā kādu dienu biju nofilmējis debesis un palaidis paātrinājumā – sarūtotās debesis

pilīgi zilas debesis kļūst aizvien retākas dēļ muļķības, jo tie nav dabas procesi kas to dara, bet cilvēks.
bet labi, ka vismaz ir kādi risinājumi, piemēram clodbuster jeb chembuster, jeb latviski to varētu saukt par “mākoņstūmēju”. tas iznīcina mākslīgos, cilvēka radītos mākoņus kā arī lidmašīnu ķīmiskās astes.

te ir viena no pamācībām kā izgatavot “mākoņstūmēju” pēc maniem aprēķiniem, materiālos aiziet apmēram 100ls.

mākoņstūmējs būtībā ir liels orgonīts ar konkrētā virzienā raidītu enerģiju – orgona skalārā enerģija, kura plūst vorteksveidīgi – virpulī. šī enerģija likvidē civlēku radītos mākslīgos mākoņus un lidmašīnu ķīmiskās astes.

orgonītiem protams ir vēl kaudze citu pielietojumu, bet tas jau ir cits stāsts.

par šo tēmu uztaisīta laba dokumentālā filma ko pasaulē viņi smidzina

labs infomācijas apkopojums antiglobālistu lapā