pārpublicēts – capitis deminutio – viela pārdomām..

Saskaņā ar romiešu tiesībām, ir trīs Capitis Deminutio sabiedriskie stāvokļi – minima, media, maxima (attiecīgi minimāls, vidējs, maksimāls)

Capitis minima = minimāla tiesību ierobežošana (Jānis Bērziņš)
Capitis media = daļēja tiesību ierobežošana (Jānis BĒRZIŅŠ)
Capitis maxima = pilnīga tiesību zaudēšana (JĀNIS BĒRZIŅŠ)

Viss sākas ar jūsu piedzimšanas brīdi, kad jūsu vecāki aizpilda jūsu DZIMŠANAS APLIECĪBU. Vecāki bērnam izvēlas vārdu. Valsts vai pašvaldība šo vārdu reģistrē ar lieliem burtiem. Ja valsts vai pašvaldība ir parādā, vārds un uzvārds tiek drukāts pilnībā lieliem burtiem, ja valsts vai pašvaldība nav parādā, lieliem burtiem tiek rakstīts tikai uzvārds.

Piedzimušu kā brīvu cilvēku, vecāki bērnu ir pārdevuši verdzībā, pašiem par to nezinot, apmaiņā pret bērnu pabalstu, bezmaksas veselības aprūpi, pamatskolu un tamlīdzīgām priekšrocībām.

Ņemot vērā to, ka visa nauda ir aizdota uz procentiem, visas pašvaldības un valsts kopumā vienmēr ir parādā, un jūsu vārds vienmēr būs lieliem burtiem.

Brīvdzimušam bērnam, sasniedzot pilngadību, kas parasti ir 18 gadu vecums, bet dažās valstīs – 14, ir tiesības atteikties no šīm saistībām.

Valdība liek “brīvprātīgi” aizpildīt sociālās drošības / sociālās apdrošināšanas veidlapas darba ņēmēja nodokļu grāmatiņas saņemšanai. Jums tas ir nepieciešama, lai būtu pieejams bezdarbnieka pabalsts vai studiju aizdevums. Jūs kļūstat par valdības, kura ir tās aizdevēju vergs, darbinieku (nacionālais parāds).

Visas dzimšanas apliecības tiek rakstītas uz VALSTS KASES papīra, kas pieder augstākai vadībai (KRONIM). Piemēram, ASV korporācija ir reģistrēta Anglijas Londonas iekšējās pilsētas Romā – Vatikāna anklāvā.

Jūs piedzimāt kā brīvs cilvēks, bet esat vergs pēc izvēles. Jūs atteicāties no jūsu pirmtiesībām par labu šķīvim ar samazgām. Jūs brīvprātīgi esat aizpildījuši visas nepieciešamās veidlapas. Parakstot jebkuru dokumentu, kurā jūsu vārds un uzvārds drukāti lieliem burtiem, jūs piekrītat pārstāvēt neesošu personu (JĀNIS BĒRZIŅŠ). Vienīgais jums piederošais dokuments, kas apliecina jūs ar visām jūsu Dieva dotām tiesībām uz dzīvi, brīvību un laimes meklējumiem, turklāt ar visām jūsu konstitucionālajām tiesībām, ir jūsu dzimšanas apliecība. Bet tikai tāpēc ka tad, kad jūs bijāt vienu dienu vecs, jūs nevarējāt parakstīties par savām tiesībām pats.

Pārbaudiet jebkuru autovadītāja apliecību, sociālas apdrošināšanas kartiņu, kredītkarti, kontu, jebko, ko jūs varat iedomāties, kas tieši saistīts ar valsi, vārds vienmēr būs ar LIELIEM BURTIEM. Tāpat jums ik pa laikam ir bijis jāparaksta šie dokumenti, lai apliecinātu, ka jūs esat gatavs pārstāvēt šo iedomāto personu.