tautasforums.lv: Neformālā konference „Sabiedrību izglītojoši projekti”

pārpublicēju aicinājumu uz neformālo konferenci „sabiedrību izglītojoši projekti”, kura notiks jau šo sestdien.

Organizē Čakstes biedrība* un TautasForums.lv
Atbalsta EglesKoks.lv un citi draugi, domubiedri

Vieta:
LU, Raiņa 19, Mazā aula
Laiks: 2012.gada 21.janvārī, no plkst. 11:30 (līdz ~17:00)

Tēma: iedzīvotāju pašizglītošanās, informācijas izplatīšanas, iedzīvotāju sadarbības projekti.

Iepazīsties ar aprakstu un līdz 18.janvārim piesaki sava projekta prezentāciju!

Konkrētie mērķi:

– izplatīt informāciju par vairākiem jau realizētiem projektiem – grāmatām, DVD diskiem u.c.;
– „grāmatu tirdziņš” – iespēja iegādāties izglītojošas grāmatas, diskus (pret ziedojumiem);
– dot iespēju projektu (ideju) autoriem – iepazīstināt ar savu ideju plašāku auditoriju, piesaistīt domubiedrus, resursus;
– dot iespēju iepazīties ar projektiem, kuros iespējams dot savu ieguldījumu.

Kam tas ir noderīgi? (mērķauditorija):
1) dažādu līdzšinējo projektu autoriem
2) tiem, kuriem interesē vērtīga informācija
3) tiem, kuriem ir kāda projekta ideja un vēlme to īstenot, taču pietrūkst resursi
4) tiem, kuri vēlas dot savu ieguldījumu kāda projekta īstenošanā

Dienas kārtība:

I. Daļa – paveikto projektu prezentēšana, piemēram,
* Muammārs Kadafi „Zaļā grāmata” (Ivars Prūsis, viens no izdevējiem)
* “TautasForums.lv DVD disks” (Ivo Verners, diska satura apkopotājs)
* Lauri Vahtre „Absurda impērija” (Juris Putriņš, tulkojis)
* Mārgrita Kenedija „Nauda bez inflācijas un procentiem” (Pēteris Mārtiņsons, tulkojis)
* Rūdolfs Šteiners “Būtiski sociālā jautājuma aspekti”(Jūlija Dobrovoļska, tulkojusi daudzas grāmatas; ideja par sociālā organisma trīsdaļīgumu)
* Grāmata „360 + 6 atziņas” (Ivars Ozoliņš, tulkojis, sastādījis, komentējis)
… un citi

II. Daļa – iecerēto vai pašreizējo projektu prezentēšana

III. Daļa – Darba grupu veidošana – absolūti neformālā daļa – darba grupu pašorganizēšanās

Starplaikos darbosies „grāmatu tirdziņš”!


Detalizētāks apraksts:
Paveikto projektu prezentēšana
Vairāku grāmatu (vai c. projektu) autori, izdevēji iepazīstina ar saviem darbiem. Provizoriski – līdz 15min katram runātājam. Starplaikos interesentiem ir iespējams grāmatas, diskus iegādāties pret autoru noteiktajiem minimālajiem ziedojumiem.

Iecerēto vai šobrīd īstenoto projektu prezentēšana
Līdz 18.janvārim (ieskaitot) uz e-pasta adresi ivoverners@gmail.com atsūti savu pieteikumu – vārdu, uzvārdu, tēmas nosaukumu un nelielu aprakstu tēžu veidā.
1) tam, kurš prezentē projekta ideju, ir jābūt gatavam uzņemties būt šī projekta galvenajam koordinatoram un virzītājspēkam;
2) projektam jābūt konkrētam (grāmata, filma, WEB lapa, seminārs, laikraksts, informācijas aģentūra utt.) un informējošam/izglītojošam;
3) jābūt pietiekami skaidriem mērķiem, mērķauditorijai, kā arī tās īstenošanas plānam;
4) skaidri jādefinē projekta realizēšanai nepieciešamie resursi, ja tādi nepieciešami – cilvēki, zināšanas, nauda utt.

Vēlams (bet ne obligāti), lai autori sagatavotu PowerPoint prezentāciju (kaut pāris slaidus). Provizoriski vienas idejas prezentēšanai varētu būt 12-15 min.

Darba grupas
Katras idejas prezentētājam tiek iedota A1 izmēra lapa un marķieris, uz kuras viņš ar lieliem burtiem uzraksta savas idejas nosaukumu. Pārējais ir viņa paša ziņā. Var uzrakstīt kādus apakšvirsrakstus vai ko citu. Visas lapas ir publiski redzamas. Interesents izvēlas vienu vai vairākas idejas, kuras viņš atbalsta, iet klāt pie lapas un idejas autora, raksta savu kontaktinformāciju, pieraksta klāt savas idejas, priekšlikumus, resursu piedāvājumus utt.


Virsmērķis
nodrošināt iespēju darīt gribošiem un varošiem cilvēkiem neformālā gaisotnē tikties klātienē un likt pamatu iespējamai nākotnes sadarbībai sabiedrības pašizglītošanās projektu īstenošanai.

Meklējam to, kas vieno, palīdzam, ja varam, ja nē – netraucējam tiem, kuri dara ;).

Līdzi vēlams ņemt nelielu cienastu, lai pašiem ir ar ko pacienāt sevi un citus!


*Jāņa Čakstes demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības biedrība.